Lindenlaan 33 9940 Ertvelde
+32477175132

Huur tarieven

Bij het verhuur van de zalen maken we onderscheid tussen verhuring aan Ertveldse verenigingen en aan andere gebruikers:

Onder “Ertveldse vereniging” verstaan we zowel parochiale als andere verenigingen uit Ertvelde met een non profit karakter. “Andere gebruikers” zijn verenigingen uit andere gemeenten, families, ondernemingen, etc.

Ertveldse vereniging

Bij het gebruik door verenigingen gebeurt de uitbating van de toog door de vzw Parochiale Werken behalve indien verwacht wordt dat de consumpties onder de € 50 blijven, dan staat de vereniging zelf in voor de bar) en gelden de drankprijzen zoals geafficheerd in het Parochiecentrum.

Deze prijzen zijn van toepassing vanaf 1 september 2022

 • Feestzaal met keuken: € 50
 • Bijkeuken: € 20
 • Bovenzaal: € 20
 • Balkon: € 20
 • Lokaal 5: € 20

Andere gebruikers

Bij verhuring aan andere gebruikers baat de VZW zelf de toog uit en geldt een verlaagde aankoopprijs op de dranken.

 • Feestzaal met keuken: € 450*
 • Bijkeuken: € 40
 • Bovenzaal: € 40
 • Balkon: € 40
 • Lokaal 5: € 120*

* Bij private feesten, een bijkomende vergoeding van € 40 voor poetsen

Aanvraag/verhuur van materialen

 • Het gebruik van koffiemachine, perculators en vaatwasmachine is inbegrepen in de huur van de podiumzaal met keuken. Ook de muziekinstallatie met micro kan worden gebruikt. Dit dient wel aangeduid te worden
 • In de vergaderzalen kan een flip-over worden opgesteld.
 • Er zijn ook beamers voor projectie beschikbaar. De grote beamer €20.

Voorwaarden verhuring Parochiecentrum

 • Er gelden vaste drankprijzen bij uitbating van de bar door de vzw Parochiale Werken.
 • De uitbating van de bar bij privé feesten wordt altijd gedaan door de vzw, en de dranken zijn altijd verplicht af te nemen bij de vzw. Vanaf 02 januari 2023 gelden hiervoor dan in dat geval wel verlaagde prijzen.
 • Na verhuring worden de zalen in propere staat achtergelaten, zoniet wordt deel van de waarborg ingehouden. Bij private huur van de grote zaal wordt standaard een supplement van €40 gevraagd voor het kuisen van de zaal.
 • De waarborg wordt binnen de week betaald bij reservering van een zaal en moet ook overgeschreven worden. In dat geval moet een bewijs van betaling worden meegebracht bij afhaling van de sleutel. Bij verhuring van de grote zaal vraagt men een waarborg van 200 Euro .
 • Bij verhuring van lokaal 5 voor een privéfeest vraagt men een waarborg van 100 Euro. Regelmatige gebruikers kunnen hun waarborg overdragen van activiteit naar activiteit.
 • Rek.nr. vzw Parochiale Werken (huur Parochiecentrum): BE61 447-9625402-17.

Meer details zijn te vinden in het gebruikersreglement.